watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


zwanen in Nederland

Kleine Zwaan

(Cygnus bewickii)

vogel- & natuurlinks
© foto: Maga-chan op
    Wikimedia - (GFDL)
kleine-zwaan-vlucht
© foto: Ben Hall
zwaan
Van alle zwanen is de Kleine Zwaan de kleinste.
Hij heeft een lengte van ongeveer 125 cm en lijkt,
met zijn dikkere hals en vorm van zijn kop, een
beetje op een gans. Ze hebben zwarte poten en een zwarte snavel met een gele snavelvlek.


Je ziet ze bij ons alleen in de winter, als ze hier
aan de Noordzeekust overwinteren.
In de zomer verblijven ze op de toendra's in Rusland waar ze broeden en hun jongen grootbrengen.


Ze eten voornamelijk op het land en hun voedsel bestaat uit grassen, mos, waterplanten en granen. Ook ploegen ze worteltelgewassen uit het land.


Kleine Zwanen bouwen hun nest op de toendra van grasstengels en leggen daarin 1 keer per jaar 3 tot 5 eieren (mei - juni)
grondelen
© foto: Maga-chan
Wikimedia - (GFDL)


kop van de kleine zwaan
© foto: WWT

tuinvogels