watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


zwanen in Nederland

Knobbelzwaan

(Cygnus olor)

vogel- & natuurlinks
© foto: Marek Szczepanek
    op wikimedia (GFDL)
zwaan met kuikens
© foto: academic.ru
zwaan
De Knobbelzwaan is de zwaan die je bij ons het
meeste ziet. Het is één van de meest bekende
watervogels en valt op door zijn sierlijkheid,
als hij met gebogen hals op het water is. Je kunt hem overal tegenkomen, waar voldoende water is.


Knobbelzwanen hebben een wit verenkleed maar
bij hun hals en kop ligt er een gele waas overheen.
Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een
zwarte knobbel op hun voorhoofd. Vooral bij het
mannetje is deze goed zichtbaar en zo kun je ze
goed uit elkaar houden.
Ook hebben ze zwarte poten, een opvallende oranjerode snavel en houden ze hun kop altijd
een beetje omlaag gericht.


Het zijn grote vogels met een lengte tot 160 cm
en een spanwijdte tot wel 230 cm. Ze kunnen dan
ook 13 kg zwaar worden en horen daardoor tot de
zwaarste vliegende vogels.


Opstijgen doet deze zwaan vanaf het water en hij heeft daarvoor een aanloop - en dus voldoende wateroppervlak - nodig.
Terwijl hij snel met zijn vleugels slaat, loopt hij snel
over het water. Zo komt hij steeds verder omhoog
totdat hij helemaal los is van het water en zijn
poten naar achteren strekt onder zijn staart.
Het opstijgen kost hem erg veel energie en als hij
eenmaal vliegt moet hij, vanwege zijn gewicht,
snelheid houden om in de lucht te blijven. Je zal de
zwanen dan ook nooit langzaam zien vliegen.
Tijdens het vliegen houdt hij zijn hals gestrekt.

Bij het landen op het water strekt hij zijn poten
naar voren uit, om zijn snelheid af te remmen
zodra ze het water raken.


Hun voedsel bestaat uit gras en waterplanten. Met hun lange hals kunnen ze die gemakkelijk in ondiep water van de bodem plukken. Op dieper water zie je ze ook grondelen.


Ze bouwen hun nest bij het water en leggen 1 keer per jaar 5 tot 8 eieren (maart - juni)

Als de zwanen broeden of jongen hebben, kunnen
ze behoorlijk agressief zijn, als je hun verstoort.
Ze komen dan dreigend op je af, met hun kop
voorover en hun vleugels opgeheven, terwijl ze een
blazend geluid maken.
Oppassen dus!
Een klap van een vleugel komt hard aan.


Een zwanenkoppel blijft hun hele leven bij elkaar. Het zijn standvogels en ze blijven dus het hele jaar in ons land.
zwanenvlucht
Jonge Knobbelzwaan doet vliegoefeningen
© foto: academic.ru


zwanenvlucht
© foto: academic.ru


zwanenvlucht
© foto: academic.ru


knobbelzwaan boos
Verdediging van
het territorium
© foto: Sangfroid
op wikimedia (GFDL)

tuinvogels