watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


ganzen in Nederland

Kolgans

(Anser albifrons)

vogel- & natuurlinks
© foto: Arpingstone op
    Wikimedia - (GFDL)
kolganzen
© Andreas Trepte op
    wikimedia - (GFDL)
kolgans
De Kolgans lijkt veel op de Grauwe gans maar is een beetje kleiner en heeft een witte bles rond zijn roze gekleurde snavel.
Daarnaast heeft hij grillige zwarte strepen op zijn borst, die goed zichtbaar zijn als ze vliegen.


Kolganzen zijn trekvogels. In de wintermaanden kun je hem in ons land in grote aantallen zien, vooral in Friesland en Zeeland.
Na het overwinteren trekken ze naar het hoge noorden waar dan het broedseizoen begint.
Een klein deel van de kolganzen blijft hier het hele jaar door in Friesland en bij de grote rivieren.


Hun nest bouwen ze op de grond en leggen daarin 1 keer per jaar 5 tot 6 eieren (ongeveer in juni)


Ze eten grassen, wintertarwe, graan en wortels.
kolgans
© J.Segraves & Howcheng op wikipedia - (GFDL)


tuinvogels