vogels op het water

watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


Eenden in Nederland

Krakeend

(Anas strepera)
soort: Grondeleend

vogel- & natuurlinks
© foto: Dave Menke op
    Wikipedia - (FWS)
pijlstaarteend© foto: Andrew Dunn
op Wikipedia - (CC)
krakeendjes
Krakeenden zijn ongeveer even groot als de wilde eend maar ze hebben een kleinere, hoekige kop.
Je ziet ze meestal op ondiep binnenwater.
In de herfst zoeken ze groter water op en mengen zich met andere watervogels als meerkoeten.

Op de linker afbeelding zie je het mannetje voor
en het vrouwtje daar achter.


Naast het gekwaak maakt het mannetje ook fluittoontjes. Die hoor je in de geluidsopname.


Krakeenden zoeken hun voedsel pal onder het wateroppervlak, zo zie je ze grondelen.
Hij eet waterplantjes en zaden maar ook kleine waterdiertjes en insecten.


Ze maken hun nest op de grond, aan de waterkant en hebben 1 legsel per jaar van 8 tot 12 eieren (april - juni)

tuinvogels