watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


ganzen in Nederland

Rietgans

(Anser fabalis)
Taigarietgans

vogel- & natuurlinks
© foto: alabang
    op istorya.net
rietgans
Rietganzen zijn er in een aantal ondersoorten.
Met de naam Anser fabalis bedoelen we de Taigarietgans, die net als de Toendrarietgans
in ons land is te zien.


De Taigarietgans heeft een donkerbruin verenkleed met witte strepen en een lengte tot 90 cm bij een spanwijdte tot 175 cm.

Het is een trekvogel die vanaf november tot ongeveer maart onder andere in ons land overwinteren. Daarna vliegt hij terug naar het
hoge noorden om te broeden en de kuikens
groot te brengen.


Hij eet gras en je ziet hem ook voedsel zoeken op akkers, waar hij granen en wortelgewassen uit de grond pikt.


De nesten maken ze vaak in moerassige gebieden op de toendra en hebben 1 legsel per jaar met 4 tot 6 eieren (juni)


Kijk ook eens bij de Toendrarietgans

tuinvogels