vogels op het water

watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


Eenden in Nederland

Smient

(Anas penelope)
soort: Grondeleend

vogel- & natuurlinks
© foto: Karney, Lee (U.S. Fish and Wildlife Service) op wikimedia volgens GFDL
eenden
Smient
De Smient zie je in ons land hoofdzakelijk in het
najaar en de winter. In de zomer verblijven ze in
het noorden van Europa. Een enkele keer blijven
ze hier om te broeden maar dat is heel zeldzaam.
Je ziet ze in ons land vooral bij de kust.


Ze leven in grote groepen waarbij ze allemaal zeer dicht bij elkaar blijven. Opvallend is, dat ze in die groepen vaak allemaal dezelfde kant opkijken.


Het mannetje herken je gemakkelijk aan zijn oranje kop met geel voorhoofd.
Het vrouwtje is voornamelijk bruin.
Ze hebben allebei een korte grijze snavel.
Vanwege hun bijzondere roep worden ze ook wel Fluiteend genoemd.


Een Smient heeft een lengte van ongeveeer
42 cm, een spanwijdte van ongeveer 80 cm
en wordt ongeveer 3 jaar oud.


Eten doen ze gewoonlijk 's nachts.
Overdag slapen ze, drijvend op het water.
Hun voedsel bestaat voor het grootste deel uit
gras (zeegras), groene planten, plantenwortels
en waterplanten. Ook grondelen ze in ondiep
water om voedsel van de bodem te plukken.
De vrouwtjes eten ook insecten. Zo komen ze
aan voldoende eiwit voor het leggen van eieren.


Hun nest is een kuiltje dat ze bekleden met dons, altijd in de buurt van het water.
Ze leggen 1 keer per jaar meestal 8 tot 9 eieren.
Smient
© David Kjaer


smient-kaart
Smienten hebben dezelfde eetge-
woonten als ganzen.
Ze kunnen dan ook veel schade veroor-
zaken aan boeren-
land. Op het kaartje zie je waar je ze veel kunt tegenkomen.

tuinvogels