watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


ganzen in Nederland

Rietgans

(Anser serrirostris)
Toendrarietgans

vogel- & natuurlinks
© foto: Adrian Pingstone
    op Wikimedia
rietgans
De Toendrarietgans is iets kleiner dan de Taigarietgans en heeft een kortere hals, een ronde kop met een kortere snavel.
Verder lijken ze erg veel op elkaar.


Ze broeden in het hoge noorden en op de Russische toendra en komen onder andere in
ons land om te overwinteren.

Een enkele keer worden broedende Toendraganzen gezien in het noorden van ons land.

tuinvogels