watervogels in Nederland

http://watervogels.vindikhier.nl
Heeft u tips?
 mail ons
o.v.v. watervogels vindikhier
geen geluid? Download de Apple QuickTime player
vogels


zwanen in Nederland

Wilde Zwaan

(Cygnus cygnus)

vogel- & natuurlinks
zwaan op nest
© foto: Stinninn
zwaan
De Wilde Zwaan is met zijn lengte van 150 cm
even groot als de Knobbelzwaan maar met zijn
uiterlijk lijkt hij een beetje op een gans.

De vogels hebben een lange zwarte snavel, die
naar hun kop overgaat in de kleur geel.
De snavel loopt over in een langgerekt voorhoofd.
Ze hebben een luide trompetachtige roep.


Als broedvogel zijn ze zeldzaam en daarnaast
zijn het ook schuwe vogels, die een rustige plek
opzoeken om hun nest te bouwen.
Hun leefgebied is nabij meren, rietvelden en ondergelopen weilanden.

Wilde Zwanen leven van waterplanten en in de winter eten ze ook knollen, granen en bladeren.


Ze bouwen een groot nest van gras en riet aan de waterkant en leggen daarin 1 keer per jaar 5 tot 8 eieren (april - juni)
zwanenvlucht
© foto: Keven Law op DesiBucket.com


zwanenvlucht
© foto: Ray Wilson

tuinvogels